Objavljeno 2018.05.08

Instrukcije iz Matematike, Kemije, Fizike, Biokemije, Statistike, Elektrotehnike, Mehanike, Hrvatskog, Povijesti, Geografije, Biologije i dr., Pomoć u učenju, pripreme za Državnu maturu i Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu

INSTRUKCIJE, PODUKE IZ MATEMATIKE, FIZIKE, KEMIJE (opće, organske, fizikalne, analitičke, stehiometrije - kemijskog računa, neorganske), BIOKEMIJE, OSNOVA ELEKTROTEHNIKE, GOSPODARSKE MATEMATIKE, BIOLOGIJE, MEHANIKE, STATISTIKE, POSLOVNE STATISTIKE, VJEROJATNOSTI, HISTOLOGIJE, MATEMATIČKE STATISTIKE, INFORMATIČKE / MATEMATIČKE LOGIKE,
ATOMSKE I NUKLEARNE FIZIKE, KVANTNE MEHANIKE, LINEARNE ALGEBRE, KOMBINATORIKE, HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI, GEOGRAFIJE,
PRIRODE, LOGIKE, MATERIJALA, TERMODINAMIKE, POMOĆ U UČENJU, INFORMATIKE I RADA NA RAČUNALU, RAČUNOVODSTVA I DR.
TE PRIPREME ZA POPRAVNE ISPITE.

INDIVIDUALAN PRISTUP!!!

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU I UPIS NA FAKULTETE iz MATEMATIKE, KEMIJE, FIZIKE, BIOLOGIJE, hrvatskog, povijesti, geografije, logike, sociologije, PIG, filozofije, psihologije.

Pripreme za upis na Medicinski fakultet.

Uz klasične instrukcije dajemo i instrukcije putem SKYPEA ili Vibera za cijelu HRVATSKU, BiH, Srbiju, CG, svijet.

INDIVIDUALAN PRISTUP SVAKOM KANDIDATU, VELIKO ISKUSTVO I STRUČNOST, ZAGARANTIRAN USPJEH.

Možete nas kontaktirati svakim danom (radnim i neradnim) od 9 do 22 sata na:

Telefone: (+385) 095/ 812-7777, 01/ 2990-241, 099/ 739-9999

Viber/WhatsApp: 095 812 7777

Skype: moje.instrukcije ili instrukcije-online

https://instrukcije-poduke.wixsite.com/instrukcije-hr
Kontaktirajte nas
Poruka je poslana. Javit ćemo vam se ubrzo.